Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 3. april 2017

Bestyrelsespost Navn På valg
Formand Vivi Vernegren 2018
Næstformand Ulla E Henriksen 2019
Kasserer Ulla M Christoffersen 2019
Bestyrelsesmedlem Peter Nielsen 2018
" Birgit Pedersen 2018
" Svend Børge Olsen 2019
" Hanne S Eriksen 2019
Bestyrelses suppleanter Benny Svendsen hvert år
" Annelise Beck "
" Winnie Højgaard "
" Inger G Nielsen "
     
Revisor Peter Quist Jensen hvert år
" Birgit B Simonsen "
Revisorsuppleant Kjeld Falk "
     
Æresmedlem - (medstifter og formand fra start 1994 til 2010) Iry Arneke