Enkelte billeder fra klubbens ture er offentligt tilgængelige, dem kan du se via knappen "Åbne album".
Herunder er oplistet ture, hvor der findes ekstra billedmateriale, som du kan se ved klik på X-et i kolonnen Foto.
Knappen "Tur arkivet" fører til den samlede oversigt over alle klubbens arrangementer siden klubbens start.

Arrangement Md / År Foto Arrangement Md / År Foto
             
Prag, 5-dages tur sep. 2013
X
       
             
Danmarks Saltcenter og Den Gamle By sep. 2012
X
  Københavns historie fra søsiden aug. 2012
X
        Minicruise til Gdansk maj 2012
X
   
     
   
Svendborg med Rottefælde Revy aug. 2011
X