Se vedtægter
 

Uddrag af vedtægterne:

 

Foreningens formål er at bevare og styrke sammenholdet fortrinsvis blandt tidligere medarbejdere i Postgirokontoret/Postgiro/GiroBank/BG Bank og Danske Bank Koncernen.

Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der er eller har været ansat i Postgirokontoret/Postgiro/GiroBank/BG Bank og Danske Bank Koncernen og som er fyldt 50 år.

Indmeldelse i foreningen kan til enhver tid ske gennem bestyrelsens medlemmer.

Alle medlemmer skal have konto i Danske Bank.

Kontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære generalforsamling og trækkes automatisk fra medlemmernes konti den sidste bankdag i januar.

Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens formand.