2021-04-14 Gen-fors

 


Generalforsamling 


Onsdag den 14. April 2021  kl. 14.00 


Generalforsamling afholdes i selskabslokalerne på Arnold Nielsens Boulevard 26, 2650 Hvidovre.


Fristen for indsendelse af forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 31. Marts 2021.


Efter generalforsamlingen vil der som sædvanlig være lejlighed til selskabeligt samvær, hvor klubben byder på kaffe og brød.Referat


Generalforsamlingen blev udsat grundet coronasituationen.