19960228Hyggedag i Selskabslokalerne på Arnold Nielsens Boulevard 26


Onsdag den 28. februar 1996 kl. 13.30.


Turen til Arnold Nielsens Boulevard 26 kan klares med buslinierne 10, 22 og 200S.

Vi viser først en gammel Post- og Tele-film, og derefter er der bankospil.
Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 17.

Der vil blive serveret kaffe og lagkage, og øl og vand vil kunne købes til rimelige priser.

Deltagerpris: 40 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster.

Tilmelding bedes foretaget senest den 20. februar.Referat fra beretningen:

Der var ingen detallieret omtale af arrangementet. Deltagerantallet var ca. 45.


Noter fra tidligere medlem Ellen M Frederiksens scrapbog:
Vi var en tur i selskabslokalerne, det var et godt sted at lave en hyggedag, det kan nok gentages.
Vi så en gammel post og telefilm, så kan man rigtig se, hvor forandret alting er blevet.
Derefter var der bankospil.
Dagen sluttede med kaffe og lagkage og snakken gik livligt. Vi nyder at være sammen.