19960416Ordinær generalforsamling

afholdes i GiroBank's kantine i Høje Taastrup tirsdag den 16. april kl. 14.00.


Vedrørende afholdelsen af klubbens ordinære generalforsamling henvises tiI medføIgende indkaldelse. Yderligere indkaldelse tll generalforsamlingen vil ikke blive  udsendt. (Indkaldelsen forefindes ikke her på hjemmesiden).

Selve generalforsamlingen varer formentlig kun mellem 1/2 og 1 time.

Efter generalforsamlingen vil der være lejlighed til selskabeligt samvær indtil omkring kl. 17.

Da klubben i denne forbindelse gerne vil byde på kaffe og lagkage, vil det være nødvendigt med tilmelding til generalforsamlingen.


 

Noter fra tidligere medlem Ellen M Frederiksens scrapbog: