19980316Hyggedag i Selskabslokalerne på Arnold Nielsens Boulevard 26


Mandag den 16. marts 1998 kl. 14.00.


Turen til Arnold Nielsens Boulevard 26 vil kunne klares med buslinierne 16, 22, 132, 133, 200S og 650S.

Der vil blive arrangeret bankospil, og derefter serveres der kaffe.
Øl og vand vil kunne købes til rimelige priser.
Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 17.

Deltagerpris: 50 kr. for medlemmer, 60 kr. for gæster.

Tilmelding bedes foretaget senest den 27. februar.Referat fra beretningen:

Der var ingen detallieret omtale af arrangementet. Regnskabet svarer til ca. 100 deltagere.

 

Noter fra tidligere medlem Ellen M Frederiksens scrapbog:
Den 16/3-98 havde vi en dejlig hyggedag.
Vi startede med bankospil, 10 spil i alt, med fine præmier.
Derefter kaffe og wienerbrød og så gik snakken lystigt mellem gamle kolleger, ja, ikke gamle at se på, for alle strålede og var glade.
Så det er dejligt at mødes på denne måde.