19990415Ordinær generalforsamling på Arnold Nielsens Boulevard 26


Torsdag den 15. april 1999 kl. 14.00.


Turen til Arnold Nielsens Boulevard vil kunne klares med buslinierne 16, 22, 132, 133, 200S og 650S.


Vedrørende afholdelsen af klubbens ordinære generalforsamling henvises i øvrigt til medfølgende indkaldelse. Yderlige indkaldelse til generalforsamlingen vil ikke blive udsendt.

Selve generalforsamlingen varer formentlig kun mellem 1/2 og 1 time.

Efter generalforsamlingen vil der være lejlighed til selskabeligt samvær med indlagt underholdning indtil omkring kl. 17.

Da klubben i denne forbindelse gerne vil byde på kaffe og wienerbrød, vil det være nødvendigt med tilmelding til dette arrangement.


Referat fra beretningen:

I tilslutning til generalforsamlingen, hvori 89 medlemmer deltog, var der annonceret selskabeligt samvær med indlagt underholdning. Formanden sluttede generalforsamlingen med at meddele, at bestyrelsen havde besluttet, at denne underholdning skulle deltagerne i generalforsamlingen selv stå for. Det blev tiI en meget morsom eftermiddag med sange og vittigheder.