20010223Hyggedag i Selskabslokalerne på Arnold Nielsens Boulevard 26


Fredag den 23. februar 2001 kl. 14.00


Turen til Arnold Nielsens Boulevard vil kunne klares med buslinierne 16, 22, 132, 133, 200S og 650S.

Der vil blive arrangeret bankospil. I en pause i spillet vil der blive serveret kaffe med lagkage. Øl og vand vil kunne købes til rimelige priser.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 17.

Deltagerpris: 50 kr. for medlemmer, 70 kr. for gæster.

Tilmelding bedes foretaget senest den 9. februar.Referat fra beretningen:

Der var ingen detallieret omtale af arrangementet. Iflg. regnskabet svarer deltagerbetalingen til 90-95 personer.

 

Noter fra tidligere medlem Ellen M Frederiksens scrapbog:
Igen en hyggedag med banko, hvor der var mange, der vandt fine præmier. Vi fik kaffe og lagkage.