200104260rdinær generalforsamling i Taastrup Kulturcenter Poppel Allé 12

Torsdag den 26. april 2001 kl. 14.00.


Taastrup Kulturcenter på Poppel Allé 12 ligger mindre end 1 km syd for Taastrup station.


Vedrørende afholdelsen af generalforsamlingen henvises i øvrigt tiI medfølgende indkaldelse, hvor der på bagsiden er gengivet et kort over det centrale Taastrup. Yderligere indkaldelse til generalforsamlingen vil ikke blive udsendt.
Selve generalforsamlingen varer formentlig kun melIem 1/2 og 1 time. Efter generalforsamlingen viI der være lejlighed tiI selskabeligt samvær indtil omkring kI. 17.


Da klubben i denne forbindelse gerne vil byde på kaffe og wienerbrød, viI det være nødvendigt med tilmelding til dette arrangement.


Tilmelding bedes foretaget senest den 11. april.Referat fra beretningen:

Der deltog 59 medlemmer i generalforsamlingen.