20011008Besøg i Københavns Lufthavn i Kastrup


Mandag den 8. oktober 2001 kl. 10.15.


Mødestedet i forbindelse med dette arrangement er Lufthavnens Besøgscenter mellem terminal 2 og terminal 3.

Københavns Lufthavn er en spændende verden og arbejdsplads for mange tusinde, og sidste år besøgte over 18.000 privatpersoner Lufthavnens afspærrede områder på guidede rundvisninger.

En rundvisning varer normalt 2½ time, og den foregår dels i bus, dels til fods. På turen besøges bl.a. afgangshaller, transithal, brandstation og hangarområde, og når vi på busturen bl.a. kører på manøvreområdet, kan vi være heldige at se lettende og landende fly på nært hold.

Når guiden møder gruppen på mødestedet i Lufthavnen, vil hendes eller hans første bemærkning efter goddag og velkommen være, at der ikke må medbringes våben, knive af enhver art eller andre effekter, der må formodes at kunne anvendes til en ulovlig handling mod den civile luftfart, på Lufthavnens afspærrede områder.
På rundvisningen går gruppen derfor som det første gennem Lufthavnens sikkerhedskontrol. Man går ikke på kompromis med passagerernes sikkerhed, og det betyder, at eventuelt forekommende genstande som de nævnte vil blive inddraget af sikkerhedskontrollen, og at medbringelse af effekter, der er ulovlige ifølge den danske våbenlov, vil medføre anmeldelse til politiet.

For de deltagere i rundvisningen, som måtte ønske det, vil der efter dennes afslutning blive arrangeret spisning i den nærliggende Allé-Kroen på Alléen 54-56 i Kastrup.
Det bliver til en spadseretur på ca. 15 minutter fra Lufthavnen, før der skal spises kl. 13.30. Der bliver serveret middag i form af 3 skiver flæskesteg med kartofler, rødkål og surt.

Deltagerpris (max. deltagerantal: 80):
100 kr. for medlemmer, 135 kr. for gæster, ekskl. drikkevarer
(uden deltagelse i spisning: 25 kr. hhv. 60 kr.) .

Tilmelding bedes foretaget senest den 24. september.Referat fra beretningen:
Der var ingen detallieret omtale af arrangementet.


Noter fra tidligere medlem Ellen M Frederiksens scrapbog:

En spændende dag i Lufthavnen, meget stor, så man kan godt fare vild. Vi fik set både nye fly og gamle fly samt brandbiler og andet udstyr til at redde folk i tilfælde af styrt. Efter rundvisningen gik vi til Allé Kroen, hvor vi fik flæskesteg, rødkål, kartofler og surt, en rigtig julemiddag.