20111013Frederiksberg Kirke


Torsdag d. 13-10-2011 kl. 11.00


Vi mødes udenfor kirken på Frederiksberg Allé 65. Buslinie 18, 26 og 831 kommer på Frb.Runddel.
Efter rundvisningen spadserer vi til "Hansens Gamle Familiehave" i Pile Allé og spiser frokost.
Max antal: 49Referat:
Tilslutningen til denne tur var meget stor, men der kunne ikke være flere end 50 på rundvisningen.
Løsningen blev, at dem på ventelisten blev kontaktet, de kunne komme med til spisningen, for der var plads nok.

Frederiksberg Kirke er den ældste kirke i Frederiksberg kommune. Den er ottekantet og derfor meget anderledes end vores traditionelle kirker. Den stammer fra 1734, så det var meget interessant at se de gamle ting, som stadigvæk bliver anvendt f.eks orglet, døbefonden og altertavlen m.m. Også kirkegården var meget særpræget med tæt beplantning og varieret med en allé af træer. Der er mange kendte begravet her.
Som sædvanlig sluttede vi af med hyggeligt samvær, denne gang i Hansens Familiehave, hvor de 30 personer der ikke var plads til i kirken kom til spisning.