20151020Dannerhuset og Arbejdermuseet


Tirsdag d. 20-10-2015 kl. 09.30


Vi mødes i Vendersgade på pladsen bag Torvehallerne kl. 09.30


Her bliver vi fordelt i to hold. Det ene hold spadserer til Dannerhuset i Nansensgade og det andet hold spadserer til Arbejdermuseet i Rømersgade.
Begge steder starter arrangementerne kl. 10.00.
Når kl. er 12 mødes begge hold i Café og Ølhalle på Arbejdermuseet, hvor der serveres frokost med en øl (fra ”Stjernen”) samt en snaps (eller vand/vin).
Efter frokosten bytter holdene plads. Anden omvisning starter kl. 14 (begge steder).
På Dannerhuset fortælles om husets historie og arbejde for kvinderne gennem tiden, dette varer ca. 1½ t., (der er ikke adgang til beboerfløjen).
På Arbejdermuseet har vi omvisning på ca. 1 time i særudstillingen ”Unge stemmer” samt ca. 1 time på egen hånd.Referat:
Der var 70 tilmeldte til dette arrangement. Der var nogle afbud på dagen, så vi endte med at være 66.
Det var en dag med flere mere eller mindre uheldige overraskelser!

Vi fordelte os i to nogenlunde lige store hold. Det ene spadserede med formanden til Dannerhuset og det andet fulgte med kassereren til Arbejdermuseet.
Begge steder startede vores arrangement kl. 10.
Kl. 12 mødtes vi alle i Café & Ølhalle i Arbejdermuseets kælder til fælles arbejderfrokost med øl og snaps (dog vand/vin, for de, der ønskede dette).
Efter veloverstået frokost byttede holdene plads, eftermiddagens arrangementer startede kl.14.


På Dannerhuset, fik vi et foredrag om husets historie og om arbejdet for kvindernes sag gennem tiden. Vi fik en lille rundgang i hovedfløjen, selvfølgelig var der ikke adgang til beboerfløjen.


På arbejdermuseet, skulle vi have haft en guidet rundvisning i særudstillingen "Unge Stemmer" og lidt tid på egen hånd, til de andre udstillinger.
Arbejdermuseet havde desværre lavet en fejl, så der var ingen guider til os og vi måtte selv gå rundt.
Det er altid interessant at se, hvordan livet har formet sig for arbejderen og arbejderfamilierne i sidste og forrige århundrede.
Genkendelsens glæde og forundring, når vi ser ting fra vores barndom/ungdom eller noget vi erindrer fra vores forældre eller bedsteforældre.
Særudstillingen "Unge Stemmer" handlede om demokratiet, hvordan vi bruger vores stemmer og især om hvordan ungdommen gennem tiden har kæmpet for at komme til orde.
Det var virkelig ærgeligt, at vi ikke fik guide på, til at fortælle noget mere her, for det var en meget interessant udstilling..

Arbejdermuseet aflyste vores arrangement 14 dage før afholdelsen, da de havde fået foretaget en dobbeltbooking. De tilbød os en anden dag i stedet.
Det var en umulighed for os at flytte dag, arrangementet hang jo sammen med Dannerhuset og frokosten i Caféen. Vi fik så i stedet tilbudt gratis entré.
Vi kunne dog ikke konstatere nogen dobbeltbooking, der var ikke andre større hold end os, der gik rundt, og de, der var, havde ingen guide på!
Så gad vide hvad fejlen på museet egentlig skyldes!


Café & Ølhalle.
Her fik vi også en overraskelse i starten, på døren hang et skilt med, at der var lukket!
Det blev dog hurtigt afklaret. Det viste sig, at der netop var skiftet forpagter af caféen, officielt havde de ikke åbnet endnu, men vores arrangement stod i ordrebogen fra den tidligere forpagter, så de havde gjort alt, hvad de kunne for at klare opgaven, de var til gengæld meget nervøse for om vi dukkede op, for på museets hjemmeside stod der også, at caféen var lukket.
Glade var de, da vi kommer og glade var vi for, at frokosten var sikret. Øl og snapse varianterne var lidt andre, end aftalt med den forrige forpagter, men det var dog en biting, der manglede ikke noget. Frokostanretningen var meget lækker og veltillavet og vi gik absolut ikke sultne fra bordet.


Atter et lærerigt arrangement. Det er sikkert et af de arrangementer, der huskes længe, ikke mindst på grund af fejl og mangler og de dårlige hhv. gode måder, det blev håndteret på.


Kvindekamp anno 1896