20170403Ordinær Generalforsamling

 

Mandag den 3. april 2017  kl. 14.00

 

Ordinær Generalforsamling i selskabslokalerne på Arnold Nielsens Boulevard 26.

HUSK, har du forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal det være bestyrelsen i hænde senest 17. marts 2017.

  

Efter generalforsamlingen vil der være lejlighed til selskabeligt samvær, hvor klubben byder på kaffe og brød.Referat:

Kassereren havde taget PC-en med og ville gerne vise, hvordan man bruger hjemmesiden med tilmeldinger m.m.


Noter fra bestyrelsen:

Der var 67 tilmeldte til det efterfølgende kaffebord.