20190520

 


Heldagstur til Nivå.

 

Mandag den 20. maj 2019  Kl. 08.00

 

Afgang fra Sjælør Station kl. 08.15. Mødetid senest kl. 08.00

Opsamling på Nivå St. ved Nivå Center, afgang kl. 09.25 og mødetid her senest kl. 09.15.

Sæt kryds på tilmeldingen, såfremt du møder i Nivå.

 

Nivå har både natur, kunst, kultur og industrieventyr, og vi skal se og høre om det hele.

Vi starter med industrien og beser Nivågaard Teglværk med rundvisning i bl.a. ringovnen.

Derefter går turen til selve Nivågaard, hvor vi spiser frokost (inkl. en genstand) på stedets café.

Efter frokosten har vi rundvisning i malerisamlingerne, både den faste og særudstillingen ”Al magt til skønheden!” Der er også tid til at spadsere i parken og nyde de flotte rhododendron.

Vi slutter dagen af med eftermiddagskaffe i caféen.

Forventet hjemkomst på Nivå St. ca. kl. 17.15 og på Sjælør St. ca. kl. 18.30.


 

Referat:

Der var 38 tilmeldte til denne tur, vi fik dog et afbud på dagen.

Vores sædvanlige bager kom omkring Sjælør St. og afleverede vores brød direkte til bussen.

Vi kom planmæssigt afsted lidt over kl. 8 og rundede Nivå Station (Center) på vejen for at samle nogle stykker op.

Vi ankom lidt tidligere end planlagt til Nivaagards Teglværk, hvor de var i fuld gang med at brygge formiddagskaffen, så vi fik lidt pausetid til rygning og andet inden vores arrangement startede.

Vi blev godt modtaget af Carl Jørgen Schousboe, der sidder i bestyrelsen for foreningen, der varetager bevaringen af industrianlægget.

 

Det var bygevejr, men vi blev anbragt i den gamle tørrelade, hvor der var borde og bænke, så vi sad i tørvejr mens vi drak formiddagskaffen og nød de medbragte basser. Vi havde også sørget for basser til alle de frivillige, der skulle tage sig af os på Ringovnen.

 

Omkring 9.45 fik vi introduktion og historie om Ringovnen fortalt levende af Carl Jørgen, som har været på Teglværket de sidste 15 år.

Ringovnen i Nivå blev taget i brug i 1870 og blev først lukket i 1967. Ringovnen, der blev fredet i 1985, fortæller historien om den teknologiske udvikling, der fra midten af 1800-tallet fandt sted i Danmark og i resten af Europa. Ringovnen er den eneste bevarede i dag.

 

Herefter blev vi opdelt i rødt og grønt hold. Nu gik turen rundt i Ringovnens ovnhvælvinger, brænderloft, lager, smedje samt de udstillede samlinger af teglprodukter. På brænderloftet fik bl.a. også fortalt om jødeflugten i 1943, hvor et stort antal flygtninge blev holdt skjult, til de kunne sejles til Sverige.

Undervejs i vores rundture, klarede det op, så vi fik lidt lune og dejligt solskin.


Kl. 12.35 kørte bussen over til Nivågård Malerisamling. Her startede vi i cafeen med høflig selvbetjening af drikkevarer, én genstand med i turens pris.

Kl. 13.00 blev der serveret en venskabsplatte ved bordene. Vi sad samlet i museets foyer.

Turarrangørerne (Ulla og Benny) kom med et festligt indslag, som de sang for os, så fik vi skålet.

Efter frokosten kunne man nyde vejret og Nivaagaards smukke rododendronpark, hvor mange buske og træer var sprunget flot ud.


Kl. 14.30 havde vi guidet rundvisning i 2 hold på Nivaagaards Malerisamling.

Vi kom igennem de faste samlinger. Malerisamlingen er stiftet af godsejer Johannes Hage, der i 1908 overdrog sin private kunstsamling til offentligheden som en selvejende institution. I de faste samlinger kan man opleve kunstværker fra den italienske og den nordeuropæiske renæssance, den nederlandske barok og den danske guldalder

Særudstillingen WILLIAM MORRIS. AL MAGT TIL SKØNHEDEN kom vi også igennem.

Den engelske kunstner William Morris (1834-1896) revolutionerede britisk design, og mange danskere kender hans naturinspirerede, mønstrede tekstiler og farverige tapeter, der stadig er populære verden over.

Alt, hvad William Morris gjorde, var båret af en revolutionær gnist. Kunstneren higede efter at gøre verden og tilværelsen bedre med sit design – ved at give ”al magt til skønheden”. Udstillingen viser Morris’ smukke og sanselige univers af tapeter, tekstiler, møbler, glasmosaikker, bøger mm.

 

Kl. 15.30: Mødtes vi atter i cafeen til kaffetid. Man kunne tage kaffe og kage med udenfor, og igen gå rundt i parken.

Kl. 16.45: Afgang til bussen og efter afsætning ved Nivå Station/Center kørtes udsigtstur ad Strandvejen til Sjælør Station.

Både ringovnen, malerisamlingen og cafeen havde vi fået til at åbne separat for os, så vi havde det hele for os selv. Det kostede ekstra i malerisamlingen, men det var det værd.

Tak for en god oplevelsesdag.


Sjov og hygge!


Foreningen har fået et nyt system til regnskab og medlems administration, som bestyrelsesmedlemmerne nu er i gang med at lære. Det har medført lidt sjov.


Winnie har øvet sig i at lave et brev i systemet. Hun skriver:

”Hej Benny"

Kan du huske dit rigtige medlemsnummer,for der skal snart betales et ekstra kontingent, samtidig vil jeg meddele dig at på Nivå turen, inden vi spiser frokost skal du og Ulla synge en duet, som omhandler Nivå.

Med venlig hilsen Praktikanten Winnie


Vi tager handsken op.

På vej i bussen får Ulla med hjælp fra foreningspoeten Iry, digtet et vers.

Ulla og Benny øver sig lidt i smug, og ved frokosten bliver resultatet fremført ”to-stemmigt”.


På melodien: Til pinse når skoven bli’r rigtig grøn.

Nu ta’r vi til Nivå, der er så kønt

Med søer og parker og Øresund.

Så skal vi se blomster samt malerier

Og det gamle teglværk med industri’r

Tra – la – la – la -----