20200930Ordinær Generalforsamling (den udsatte fra april)


Onsdag den 30. september 2020  kl. 14.00 


Den udsatte ordinære generalforsamling afholdes i selskabslokalerne på Arnold Nielsens Boulevard 26, 2650 Hvidovre.


Der er vedtægtsændringer i år, pga. bankens ændringer, så det er vigtigt, du møder op!


Indkaldelsen med dagsorden samt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringerne blev udsendt sammen med forårsprogrammet sidst i december 2019.

Fristen for indsendelse af forslag til behandling på den udsatte generalforsamling er tilsvarende forlænget og skal nu være bestyrelsen i hænde senest 16. september 2020.

Efter generalforsamlingen vil der som sædvanlig være lejlighed til selskabeligt samvær, hvor klubben byder på kaffe og brød.Referat:


Der var 46 tilmeldte.

På grund af corona restriktionerne, måtte vi kun sidde på hveranden stol, så afstandskravet kunne overholdes.
Formanden meddelte, at Interessekontoret atter ville trække vores kontingent, så forslaget om vedtægstændringer blev trukket tilbage.
Efter generalforsamlingen kom kaffen på bordet og sædvanen tro var der lagkage og kringle til. Som en følge af restriktionerne havde køkkenet skåret lagkage og kringle ud, så det blev portionsanrettet.