Foreningen

ForeningenForeningen er stiftet den 23. februar 1994.


I begyndelsen af 1990-erne skete der mange store omvæltninger i det gamle Postgirokontor. I tiden 1985-1995 blev giro-delen adskilt fra Post & Telegrafvæsenet og blev et selvstændigt selskab, først benævnt Postgiro, siden kom det på Børsen som bankaktieselskab, benævnt GiroBank. Efter 1995 kom fusionerne med Bikuben, Realkredit Danmark og sidst Danske Bank. I 1990-erne skete der også store tekniske ændringer, nye systemer automatiserede mange af de gamle manuelle arbejdsopgaver.


De store omvæltninger betød mange afskedigelser, derfor ønskede en meget stor kreds et sted, hvor kolleger værende såvel som tidligere kunne mødes og holde kontakten vedlige.