1999_sangblade


Herunder er der et "sanghæfte" (2 sider) som tilsyneladende har været medbragt på forskellige ture og møder.


Det er nærliggende at tro, at det har været brugt ved generalforsamlingen i april 1999, hvor der i referatet står, at medlemmerne selv skulle levere den efterfølgende underholdning.


På generalforsamlingen i 2002 efterlyser et medlem, at man bruger klubbens sanghæfte ved møderne. Det indikerer, at man tidligere har brugt dette.


Sangblad side 1

Sangblad side 2

En festlig sang ved bordet