20200415Ordinær Generalforsamling

 

Onsdag den 15. april 2020 kl. 14.00

 

Ordinær Generalforsamling i selskabslokalerne på Arnold Nielsens Boulevard 26.

Der er vedtægtsændringer i år, pga. bankens ændringer, så det er vigtigt, du møder op!

 

HUSK, har du forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 25. marts 2020.

 

Efter generalforsamlingen vil der være lejlighed til selskabeligt samvær, hvor klubben byder på kaffe og brød.Referat


Corona epidemien raser stadigvæk derfor:

A F L Y S T (udskydes til senere, nærmere følger, når muligt)