2001_arrangementerBesøg på Christiansborg


Tirsdag den 23. januar 2001 kl. 10.30.


Vi mødes i Rigsdagsgården ved den store trappe ved opgangen til folketinget og bliver delt i 2 hold.
Først besøger det ene hold ruinerne under Christiansborg, medens det andet bliver vist rundt i repræsentationslokalerne, og derefter bytter vi.
Når disse besøg er overstået, indtager vi en buffet i Snapstinget.

Deltagerpris:
100 kr. for medlemmer, 135 kr. for gæster, ekskl. drikkevarer
(max. deltagerantal: 70).Referat fra beretningen:

Der var ingen detallieret omtale af arrangementet.


Noter fra tidligere medlem Ellen M Frederiksens scrapbog:
En dag på et meget spændende slot med flotte sale og Dronning Margrethes fine gobeliner samt de gamle ruiner i kælderen.
Efter en stor oplevelse sluttede vi af med en buffet i Snapstinget.
Jeg glæder mig hver gang, der bli'r lavet sådan en god tur.
Hyggedag i Selskabslokalerne på Arnold Nielsens Boulevard 26


Fredag den 23. februar 2001 kl. 14.00


Turen til Arnold Nielsens Boulevard vil kunne klares med buslinierne 16, 22, 132, 133, 200S og 650S.

Der vil blive arrangeret bankospil. I en pause i spillet vil der blive serveret kaffe med lagkage. Øl og vand vil kunne købes til rimelige priser.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 17.

Deltagerpris: 50 kr. for medlemmer, 70 kr. for gæster.

Tilmelding bedes foretaget senest den 9. februar.Referat fra beretningen:

Der var ingen detallieret omtale af arrangementet. Iflg. regnskabet svarer deltagerbetalingen til 90-95 personer.

 

Noter fra tidligere medlem Ellen M Frederiksens scrapbog:
Igen en hyggedag med banko, hvor der var mange, der vandt fine præmier. Vi fik kaffe og lagkage.

 Besøg på Den Sorte Diamant og Tøjhusmuseet


Tirsdag den 27. marts kl. 9.45.


Vi mødes på Søren Kierkegaards Plads ved Den Sorte Diamant, hvor der vil være rundvisning i den nye biblioteksbygning i ca. 1 time.
Derefter begiver vi os mod Tøjhusmuseet, hvis guider til en rundvisning i ca. 1½ time vil vente os ved Istedløven.

Når de nævnte rundvisninger er overstået, begiver de deltagere, som måtte ønske efterfølgende at deltage i en fælles frokost, sig til et nærliggende spisested.

Deltagerpris:
Uden spisning: 30 kr. for medlemmer, 40 kr. for gæster;
med spisning, ekskl. drikkevarer: 115 kr. hhv. 125 kr.
(max. deltagerantal: 75).

Tilmelding bedes foretaget senest den 6. marts.Referat fra beretningen:

Der var ingen detallieret omtale af arrangementet.


Noter fra tidligere medlem Ellen M Frederiksens scrapbog:
Vi besøgte Den Sorte Diamant. Jeg kan godt forstå, hvor de har fundet navnet, for det er flot. Der er mange ting både nyt og gammelt, og de har så mange gamle bøger, at de fylder 150 km hyldeplads.
Fra Diamanten til Tøjhusmuseet med alle de gamle skydevåben. Derefter gik vi i Rio Bravo, hvor vi fik en god platte, mens det sneede udenfor.
Igen en vellykket dag.0rdinær generalforsamling i Taastrup Kulturcenter Poppel Allé 12

Torsdag den 26. april 2001 kl. 14.00.


Taastrup Kulturcenter på Poppel Allé 12 ligger mindre end 1 km syd for Taastrup station.


Vedrørende afholdelsen af generalforsamlingen henvises i øvrigt tiI medfølgende indkaldelse, hvor der på bagsiden er gengivet et kort over det centrale Taastrup. Yderligere indkaldelse til generalforsamlingen vil ikke blive udsendt.
Selve generalforsamlingen varer formentlig kun melIem 1/2 og 1 time. Efter generalforsamlingen viI der være lejlighed tiI selskabeligt samvær indtil omkring kI. 17.


Da klubben i denne forbindelse gerne vil byde på kaffe og wienerbrød, viI det være nødvendigt med tilmelding til dette arrangement.


Tilmelding bedes foretaget senest den 11. april.Referat fra beretningen:

Der deltog 59 medlemmer i generalforsamlingen.
Sviptur til Norge.


Tirsdag den 8. - torsdag den 10. maj 2001.


Med Afgang med DFDS's Oslo-båd tirsdag kl. 17.00 og hjemkomst torsdag omkring kl. 9 påtænkes der arrangeret en tur-/retur-rejse til Norge,
hvor der bydes på hyggeligt samvær, god mad og herlig underholdning under selve sejlturen.
Der mødes ved båden 1 time før afgang.

Ved ankomsten til Oslo venter der en bus, som vil tage deltagerne med på en heldagsudflugt i det smukke landskab omkring den norske hovedstad.
Vi kommer bl.a. til at besøge Hadeland Glasværk med Nordens største glasmuseum og et galleri, hvor nogle af verdens bedste glaskunstnere udstiller deres arbejder.
Inden vi returnerer til båden, skal vi besøge Dronningens udsigt, hvor vi håber på godt vejr, så vi kan nyde både den smukke Tyrifjord og sneklædte tinder i fjeldområdet.

Under sejlturene ud og hjem indlogeres deltagerne i 2-sengs-kahytter, som alle er med bad og toilet.
På turen til Oslo serveres om aftenen dagens 2 retters senior-menu med 1 glas vin eller 1 øl, på turen hjem serveres om aftenen stort koldt bord med 1 glas vin eller 1 øl, og derudover serveres der morgenbuffet begge veje.

Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes der til turens deltagere 1 giroindbetalingskort pr. person til seneste betaling den 16. marts 2001.

Deltagerpris: 900 kr. for alle
(max. deltagerantal: 44).

Tilmelding bedes foretaget senest den 15. februar.

 

Referat fra beretningen:
Der foreligger ingen referat eller beskrivelser af denne tur, men der er fotos fra turen.

Deltagerbetalingen svarer til 43 deltagere.Bustur til Lundekrog Landbomuseum og Stevns Klint


Tirsdag den 12. juni 2001 kl. 9.15.


Vores bus mod Stevns afgår fra Sjælør station kl. 9.30 og vender tilbage dertil igen omkring kl. 17.

Undervejs mod Stevns gør vi først holdt ved Lundekrog Landbomuseum på Ejbyvej 32 i Lille Skensved.
Dette museum kan fremvise en spændende samling af landbrugsredskaber fra perioden 1840 - 1950.
Der er også en samling af husholdningsredskaber og andre ting brugt på spindesiden i samme tidsrum, ligesom der forefindes redskaber brugt af håndværkere m.fl., som har haft deres virke på landet indenfor det nævnte åremål.

Derefter går turen videre udover Stevns mod Flagbanken, som med sine ca. 40 meter er det næsthøjeste punkt på Stevns Klint.
Hvis vi er heldige at få klart vejr, vil der herfra kunne nydes en helt fantastisk udsigt til alle sider.

Fra Flagbanken fortsætter vi mod Højerup, ligeledes ved klinten, hvor vi skal indtage dagens middag i traktørstedet Højeruplund.
Efter maden er der tid til f. eks. at gå en tur til klinten og den gamle Højerup Kirke, hvor den del af kirken, som ikke allerede er styrtet i havet, ligger helt ud til klintens kant.
Lige ved traktørstedet kan man besøge Stevns Museum med almuestue, folkedragter og oltidssamling.
Inden hjemturen sluttes der af med kaffe og lagkage i traktørstedet.

Deltagerpris:
170 kr. for medlemmer, 200 kr. for gæster, ekskl. drikkevarer
(max. 68 deltagere).

Tilmelding bedes foretaget senest den 29. maj.Referat fra beretningen:
Der foreligger ingen referat eller beskrivelser af denne tur, men der er fotos fra turen.


Noter fra tidligere medlem Ellen M Frederiksens scrapbog:
Scrapbogen indeholder ingen beskrivelse, der er udelukkende klip og billeder fra Landbomuseet, Højerup og Stevns Klint.
Bus- og sejltur til Samsø


Mandag den 3. september 2001 kl. 7.15.


Vores bus udgår fra Sjælør station præcis kl. 7.15 og forventes at være tilbage igen samme sted omkring kl. 18.30.

Indledningsvis kører vi til Kalundborg, hvorfra vi skal sejle til Kolby Kås. På denne overfart vil der blive serveret kaffe med brød.

Efter ankomsten til Samsø går turen med bussen mod det nordligste af øen, hvor området omkring Nordby er noget helt specielt med bakker og dale, som næsten kan give os indtryk af, at vi er på tur i en sydlandsk bjergegn.
I Nordby, som i gammel tid var inddelt i 4 roder med hver sin bybrønd, ligger Nordby Kro, hvor der vil stå en frokostbuffet parat til os.

Efter frokosten køres der en rundtur til andre seværdigheder på øen, inden vi skal med færgen tilbage til Kalundborg.

På overfarten hjemad vil der blive serveret en varm ret.

Deltagerpris (max. deltagerantal: 48):
275 kr. for medlemmer, 325 kr. for gæster, ekskl. drikkevarer.

Tilmelding bedes foretaget senest den 13. august.Referat fra beretningen:
Der var ingen detallieret omtale af arrangementet. Deltageretalingen iflg. regnskabet scarer til ca. 100 deltagere.


Noter fra tidligere medlem Ellen M Frederiksens scrapbog:

Der holdt 2 busser parat til at køre os ud i det blå og til Samsø.
Vi fik et dejligt morgenmåltid om bord, og da vi gik ned til bussen igen, var vi på Samsø. Solen skinnede og vi kørte en tur rundt på øen, der var mange smukke steder.
Vi kom til Nordby Kro, hvor vi fik en god frokost. Så kunne vi gå på egen hånd et stykke tid, men der er så mange ting at se på, så vi kunne godt bruge et par dage.
På vej hjem med færgen fik vi kalvesteg, så vi var godt mætte.
En dejlig tur.
Besøg i Københavns Lufthavn i Kastrup


Mandag den 8. oktober 2001 kl. 10.15.


Mødestedet i forbindelse med dette arrangement er Lufthavnens Besøgscenter mellem terminal 2 og terminal 3.

Københavns Lufthavn er en spændende verden og arbejdsplads for mange tusinde, og sidste år besøgte over 18.000 privatpersoner Lufthavnens afspærrede områder på guidede rundvisninger.

En rundvisning varer normalt 2½ time, og den foregår dels i bus, dels til fods. På turen besøges bl.a. afgangshaller, transithal, brandstation og hangarområde, og når vi på busturen bl.a. kører på manøvreområdet, kan vi være heldige at se lettende og landende fly på nært hold.

Når guiden møder gruppen på mødestedet i Lufthavnen, vil hendes eller hans første bemærkning efter goddag og velkommen være, at der ikke må medbringes våben, knive af enhver art eller andre effekter, der må formodes at kunne anvendes til en ulovlig handling mod den civile luftfart, på Lufthavnens afspærrede områder.
På rundvisningen går gruppen derfor som det første gennem Lufthavnens sikkerhedskontrol. Man går ikke på kompromis med passagerernes sikkerhed, og det betyder, at eventuelt forekommende genstande som de nævnte vil blive inddraget af sikkerhedskontrollen, og at medbringelse af effekter, der er ulovlige ifølge den danske våbenlov, vil medføre anmeldelse til politiet.

For de deltagere i rundvisningen, som måtte ønske det, vil der efter dennes afslutning blive arrangeret spisning i den nærliggende Allé-Kroen på Alléen 54-56 i Kastrup.
Det bliver til en spadseretur på ca. 15 minutter fra Lufthavnen, før der skal spises kl. 13.30. Der bliver serveret middag i form af 3 skiver flæskesteg med kartofler, rødkål og surt.

Deltagerpris (max. deltagerantal: 80):
100 kr. for medlemmer, 135 kr. for gæster, ekskl. drikkevarer
(uden deltagelse i spisning: 25 kr. hhv. 60 kr.) .

Tilmelding bedes foretaget senest den 24. september.Referat fra beretningen:
Der var ingen detallieret omtale af arrangementet.


Noter fra tidligere medlem Ellen M Frederiksens scrapbog:

En spændende dag i Lufthavnen, meget stor, så man kan godt fare vild. Vi fik set både nye fly og gamle fly samt brandbiler og andet udstyr til at redde folk i tilfælde af styrt. Efter rundvisningen gik vi til Allé Kroen, hvor vi fik flæskesteg, rødkål, kartofler og surt, en rigtig julemiddag.
Julefrokost med julehygge i Taastrup Kulturcenter Poppel Allé 12


Torsdag den 29. november 2001 kl. 13.00.


Igen i år er vores julefrokost med julehygge henlagt til afholdelse i Taastrup Kulturcenter, der ligger på Poppel Allé 12 mindre end 1 km syd for Taastrup station.

Deltagerpris:
175 kr. for medlemmer, 250 kr. for gæster
(inkl. 2 øl eller vand samt 2 snaps pr. deltager).

Tilmelding bedes foretaget senest den 1. november.


Referat fra beretningen:

Der var ingen detallieret omtale af arrangementet. Deltagerbetalingen iflg. regnskabet svarer til ca. 100 deltagere.


Noter fra tidligere medlem Ellen M Frederiksens scrapbog:
Igen en dejlig julefrokost med god mad og en god julestemning. Det er dejligt at vi kan mødes og rigtig få snakket sammen.
Tak fordi i har lyst til at gøre så meget i klubben.
En glad dag i Røde Kro Teater på Øresundsvej 4


Mandag den 3. december 2001 kl. 13.00.


I Røde Kro Teater skal vi se forestillingen "Kun for Sjov" med bl.a. Leif Maibom, Tina Christiansen og John Martinus samt artister i verdensklasse.
Da Røde Kro er et serveringsteater, starter vi teaterbesøget med at få serveret kaffe eller te med kringle.

Deltagerpris:
110 kr. for alle (max deltagerantal: 100).

Tilmelding bedes foretaget senest den 8. oktober.

 

Referat fra beretningen:
Der var ingen detallieret beskrivelse af arrangementet. Iflg. regnskabet deltog 100.


Noter fra tidligere medlem Ellen M Frederiksens scrapbog:
Så fik vi igen brugt vores lattermuskler. Det er et godt teater, også fordi vi får en kop kaffe og kage inde i teatret.
Håber vi snart skal derind igen.